Платні послуги

Відповідно до Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р.  № 737, адміністративна послуга –  це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

 

Інструкція щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

 

Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією техногенної безпеки України

№ з/п

 

Найменування органу

Назва адміністративної послуги

Суб’єкт надання послуги

Нормативно-правові акти, що визначають надання послуги

Результат надання послуги (ліцензія, дозвіл, довідка тощо)

Плата за надання адміністративної послуги

Розмір плати (у разі надання послуги на платній основі)

Нормативно-правовий акт, що визначає розмір плати або безоплатність послуги

  1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Державна інспекція техногенної безпеки

Видача ліцензій  на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Державна інспекція техногенної безпеки, яка є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки

Ст. 11 Закону України «Про пожежну безпеку»;

ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»;

 

 

Ліцензія

 

Платно

Одна мінімальна заробітна плата, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

Постанова Кабінету Міністрів  України від 29 листопада  2000 р.  № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»

2.

Державна інспекція техногенної безпеки

Переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Державна інспекція техногенної безпеки, яка є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки

Ст. 11 Закону України «Про пожежну безпеку»;

ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»

 

Ліцензія

 

Платно

П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

Частина восьма статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

3.

Державна інспекція техногенної безпеки

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Державна інспекція техногенної безпеки, яка є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки

Ст. 11 Закону України «Про пожежну безпеку»;

ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»

 

Дублікат ліцензії

 

Платно

П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

Частина восьма статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

4.

Державна інспекція техногенної безпеки

Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Державна інспекція техногенної безпеки, яка є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки

Ст. 11 Закону України «Про пожежну безпеку»;

ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»

Копія ліцензії

платно

Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Частина восьма статті 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

5.

Державна інспекція техногенної безпеки

Оцінка (експертиза) протипожежного стану вибухопожежонебезпечного об'єкта

органи державного пожежного нагляду

Ст. 4¹ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Експертний висновок протипожежного стану об’єкта

Платно

31,5 гривень за одну людино-годину

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.

№ 774 «Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи»

6.

Державна інспекція техногенної безпеки

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об'єкта з масовим перебуванням людей

органи державного пожежного нагляду

Ст. 4¹ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

Експертний висновок протипожежного стану об’єкта

платно

24,25 гривень за одну людино-годину

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.

№ 774 «Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи»

7.

Державна інспекція техногенної безпеки

Оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення

органи державного пожежного нагляду

Ст. 4¹ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

Експертний висновок протипожежного стану об’єкта

платно

16,99 гривень за одну людино-годину

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.

№ 774 «Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи»

 

 

 

 

Відповідно до Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р.  № 737, адміністративна послуга –  це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).