ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬФінансово-господарська діяльністьІнформація з проведення конкурсу щодо залучення інвестора на будівництво об’єктів соціальної сфери
 Версія для друку

УМОВИ

проведення конкурсу щодо залучення юридичної особи чи фізичної особи - підприємця на будівництво об’єктів соціальної сфери

житлової та громадської забудови

 

 

  1. Інформація про Об’єкт будівництва:

1) Об’єктом є будівництво пожежного депо та багатоквартирного житлового будинку на вул. Рівненській, 8 А м. Чернівці (далі- Об’єкт);

2) Площа земельної ділянки складає 0,3973 га.

3) Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта будівництва, у т. ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта, визначатимуться на підставі розробленої проектної документації.

 

  1. Умови проведення конкурсу:

1) До участі у конкурсі допускаються юридичні особи України та фізичні особи-підприємці, які подали наступний пакет документів:

- письмову заяву в  довільній формі про бажання взяти участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища, імені та по батькові її керівника, форми власності,  місцезнаходження, номерів телефону, факсу та електронної пошти;

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, що підтверджує реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця в Україні та відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- копію Статуту та змін до нього(для юридичних осіб);

- копію паспорта фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб);

- документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця і їх повноваження;

- конкурсна пропозиція, що готується відповідно до вимог, викладених у пунктах 2.8 та 3.

 

2) Конкурсна документація подається юридичною особою та фізичною особою - підприємцем або уповноваженими ними особами і реєструється секретарем конкурсної комісії в момент її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу реєстрації. Зазначеним особам видається довідка про реєстрацію, в якій зазначаються номер, дата та час реєстрації конкурсної документації, прізвище, ім’я і по батькові секретаря конкурсної комісії.

 

 

3) Конкурсна документація подається у запечатаних конвертах з написом “На конкурс”, скріпленим печаткою юридичної особи або фізичної особи - підприємця (за наявності). Конверти з конкурсними пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії.

 

4) Документи на конкурс приймаються до 10.00 07.11.2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Володимира Комарова,1 А, каб. № 63. Телефони для довідок: 7-68-61, 7-18-44.

 

 5) Конкурсна пропозиція та конкурсна документація можуть бути відкликані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

 

6) Конкурсна пропозиція та конкурсна документація, оформлені та подані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями або уповноваженими ними особами з порушенням вищезазначених вимог, не розглядаються.

 

7) Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу. Під час розпечатування конвертів на засідання конкурсної комісії можуть запрошуватися учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

 

8) За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.

Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який:

- запропонував найбільшу долю нежитлових і житлових площ, що будуть передані замовнику будівництва Об’єкта;

- запропонував найбільш привабливий ескізний проект Об’єкта;

- надав свої додаткові привабливі пропозиції.

 

9) Якщо протягом двох календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов договору переможець конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання договору, рішення про визначення переможця конкурсу скасовується.

 

  1. Істотні умови залучення у будівництво Об’єкта:

1) Здійснення будівництва Об'єкта відповідно до проекту, розробленого та затвердженого у порядку, встановленому чинним законодавством України. Проект має відповідати існуючій Концепції розвитку м. Чернівці.

 

2) Здійснення юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем:

- фінансування будівництва об'єкта в обсязі 100 % кошторисної вартості будівництва за рахунок власних або залучених коштів;

- технічного та авторського нагляду під час проведення будівництва (власними силами або залученими на договірних засадах суб'єктами господарювання);

- контролю за відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт проектній документації, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, вартісних показників будівництва;

- приймання будівельно-монтажних робіт;

- організаційних заходів та фінансування витрат, пов'язаних з введенням в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкта, в т.ч. оплати обов’язкового внеску у фонд розвитку соціальної інфраструктури м. Чернівці;

- передачі відповідним експлуатуючим організаціям зовнішніх інженерних мереж після введення об'єкта в експлуатацію.

- благоустрою прилеглої території та зовнішнього вуличного освітлення;

- дотримання строків будівництва Об’єкта.

 

3) Загальний термін будівництва Об’єкту будівництва не може перевищувати п’ять років з моменту затвердження проектної документації.

 

4) Протягом строку дії договору переможець не має права змінювати функціональне призначення Об’єкту будівництва.

 

5) Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію проекту.

 

6) Розгляд документів, поданих на конкурс щодо залучення юридичної особи чи фізичної особи підприємця на будівництво об’єктів соціальної сфери житлової та громадської забудови та визначення переможця конкурсу відбудеться 07 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою:                               вул. Володимира Комарова, 1А м. Чернівці.

    Твіт