ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬЗапобігання корупціїПоложення корупція
 Версія для друку
Керівництво сектору з питань запобігання та виявлення корупції:

 

 
1.jpg

Начальник сектора

Братко Богдан Едуардович
 

Телефон: (0372) 55-04-80

Дні прийому: щопонеділка

 Години прийому: з 09:00 до 13:00

 

 

 

 

 

 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Управління ДСНС України у Чернівецькій області (далі -  Управління) створений з метою запобігання проявам корупції в Управлінні та його структурних підрозділах на місцях.

Сектор є структурним підрозділом Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Його керівник підзвітний начальнику УДСНС України у Чернівецькій області та підзвітний і підконтрольний начальнику відділу власної безпеки та протидії корупції ДСНС України.

 

Основними завданнями сектору є:

 

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері профілактичної діяльності з питань боротьби з корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем та іншими правопорушеннями з боку осіб рядового і начальницького складу та працівниками управління і підпорядкованих підрозділів, пов'язаним з виконанням службових обов'язків;

 

- здійснення заходів, спільно з правоохоронними органами, спрямованих на захист та забезпечення безпеки посадових осіб Управління і підпорядкованих підрозділів;

виявлення й попередження, самостійно або спільно з правоохоронними органами, фактів злочинних дій, корупції, зловживання службовим становищем та інших правопорушень особами рядового і начальницького складу та працівниками Управління і підпорядкованих підрозділів, забезпечення всебічної і об'єктивної перевірки та внесення пропозицій щодо реагування на них;

 

- здійснення заходів, спрямованих на запобігання корупції, зловживання службовим становищем та інші правопорушення особами рядового і начальницького складу та працівниками Управління і підпорядкованих підрозділів, усунення чинників, що допускають можливе їх виникнення;

 

- участь у попередженні проникнення до кадрового складу Управління і підпорядкованих підрозділів осіб, які мають злочинні наміри, розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення перевірки кандидатів, що підлягають призначенню на посади;

 

- участь у проведенні заходів контролю за організацією захисту інформації з обмеженим доступом в Управлінні;

 

- здійснення заходів контролю за дотриманням особами рядового і начальницького складу та працівників Управління і підпорядкованих підрозділів норм чинного законодавства.

 

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

- за дорученням керівництва ДСНС України в межах компетенції представляє інтереси ДСНС України у державних та правоохоронних органах;

 

- у межах компетенції бере участь у проведенні службових розслідувань та перевірках у підпорядкованих підрозділах Управління;

 

- у межах компетенції надає керівництву Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи підпорядкованих підрозділів;

вивчає та погоджує повторний прийом на службу до Управління раніше звільнених осіб;

 

- бере участь в організації профілактичної роботи серед осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління і підпорядкованих підрозділів, спрямованої на попередження фактів порушення режиму таємності, втрати спеціальної та оперативної техніки, зброї, боєприпасів, документів суворої звітності;

 

- бере участь у розгляді звернень юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Сектору;

 

- отримує та аналізує інформацію про можливі протиправні дії щодо осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління і підпорядкованих підрозділів, їх близьких родичів та самостійно або за участю правоохоронних органів розробляє відповідні заходи протидії;

 

- здійснює інформаційно-аналітичну роботу відповідно до поставлених завдань і функцій та веде відповідний облік отриманої інформації;

 

- узагальнює та вдосконалює роботу із запобігання корупції та службових зловживань в Управлінні та в підпорядкованих підрозділах, розробляє та надає керівництву відповідні пропозиції;

 

- готує проекти документів для прийняття управлінських рішень з питань безпеки та запобігання проявам корупції;

 

- бере участь у проведенні комплексних перевірок роботи підпорядкованих підрозділів управління у межах компетенції Сектору, організовує цільові перевірки з окремих питань службової діяльності;

 

- бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки ділових якостей осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління і підпорядкованих підрозділів;

 

- надає у межах компетенції пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у здійсненні правопорушень та осіб, що грубо порушили накази ДСНС України;

ініціює перед начальником Управління питання щодо надсилання запитів посадовим особам підпорядкованих підрозділів управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери ДСНС України, для отримання документів й необхідної інформації, консультацій, висновків фахівців, спеціалістів інших державних органів з питань, що потребують спеціальних знань, потрібних для виконання покладених на Сектор завдань і функцій;

 

- залучає, за рішенням керівництва ДСНС України, фахівців підпорядкованих підрозділів Управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Управління ДСНС України, для вирішення покладених на Сектор завдань;

 

- за результатами проведених службових розслідувань і перевірок вносити на розгляд керівництва Управління пропозиції щодо застосування заохочень або стягнень до осіб рядового і начальницького складу та працівників;

 

- користується інформаційними та телекомунікаційними системами та засобами зв'язку, транспортом та іншими технічними засобами Управління;

 

- створює й використовує в інтересах безпеки управління локальні інформаційні системи;

 

- має право на безперешкодний доступ на об'єкти, території, приміщення підпорядкованих підрозділів управління, підприємств установ та організацій, які перебувають у зоні відповідальності Управління ДСНС України, за службовим посвідченням;

 

- у порядку, визначеному чинним законодавством, має право отримувати від осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління і підпорядкованих підрозділів письмові пояснення та отримувати необхідну документацію;

 

- бере участь у проведенні процесуальних дій та інших заходів в Управлінні і підпорядкованих йому підрозділах, за погодженням з відповідними правоохоронними органами;

 

- має право запрошувати осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління і підпорядкованих йому підрозділів до службових приміщень Сектору для опитування з метою отримання необхідних відомостей з питань, віднесених до компетенції Сектору;

 

- вносити керівництву Управління пропозиції щодо захисту законних прав та інтересів осіб рядового і начальницького складу та працівників.

 

    Твіт